Modlitwa o otrzymanie łaski

Modlitwa o otrzymanie łaski za wstawiennictwem Sługi Bożej Małgorzaty Wiewiorry

Miłosierny Boże, Dawco wiernej i czystej miłości, uwielbiam Cię w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, którego rany są źródłem naszego uzdrowienia i uświęcenia. Zgodnie z Twoją Wolą, Malgorzata Wiewiorra uczestniczyła w cierpieniach Zbawiciela, przelewając krew w obronie cnoty czystości. Niech świadectwo życia i męczeńska śmierć Sługi Bożej będą dla współczesnych chrześcijan wezwaniem do miłości Boga i człowieka pośród zmagań, problemów i pokus codziennego życia. Wszechmogący Ojcze, błagam Cię pokornie, abyś za wstawiennictwem Małgorzaty Wiewiorry, udzielił mi łaski, której szczególnie potrzebuję i pragnę… Najświętszy Boże, spraw w swej łaskawości, aby Twoja wierna Służebnica dostąpiła chwały ołtarzy. Amen.   Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…   Ktokolwiek otrzyma od Boga jakąś łaskę, za wstawiennictwem Sługi Bożej Małgorzaty Wiewiorry, proszony jest o powiadomienie pisemne na adres:

Postulator Procesu Męczeństwa Ks. Józefa Steinki i  XXVII Towarzyszy Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn tel. 0(89) 524 71 40, fax 0(89) 52471 72 kuriaol@olsztyn.opoka.org.pl

Imprimatur: Bp Jacek Jezierski, Wikariusz Generalny Warmiński, Olsztyn, dnia 14.12.2009 r.