Z nauczania Papieża Franciszka:

 
 

„Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje. Rzeczywiście przeminęły królestwa, narody, kultury, państwa, ideologie, mocarstwa, ale Kościół zbudowany na Chrystusie, pomimo tylu burz i tak wielu naszych grzechów, pozostaje wierny depozytowi wiary oddanej służbie, bo Kościół nie jest własnością papieży, biskupów, księży, ani nawet wiernych, a jedynie Chrystusa. Tylko ten, kto żyje w Chrystusie, krzewi Kościół i broni go świętością życia, na wzór Piotra i Pawła. Wierzący w imię Chrystusa wskrzeszali umarłych; uzdrawiali chorych; miłowali swoich prześladowców; ukazali, że nie ma siły będącej w stanie pokonać tych, którzy mają moc wiary!”

Homilia w Uroczystość św.św. Piotra i Pawła, 29 czerwca 2015 r.

Zobacz:

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-ojca-swietego-franciszka-wygloszona-podczas-uroczystosci-ss-apostolow-piotra-i-pawla/