DZIERŻAWA

DZIERŻAWA MIEJSCA NA CMENTARZU

Cmentarz podzielony jest na cztery sektory: A, B, C i D wyznaczone przez słupki.

W sektorach są rzędy (zaznaczane literą rzymską), a  w rzędach poszczególne kwatery. Każdy grób jest umieszczony na mapie cmentarza oraz wpisany do Księgi cmentarnej.

Również wolne miejsca są umieszczone w Księdze cmentarnej.

Miejsce na cmentarzu jest dzierżawione przez najbliższych zmarłej osoby. Żadne miejsce nie jest własnością prywatną. Dzierżawa trwa 20 lat od momentu pochówku. Przedłużenie na kolejne 20 lat następuje przez wpisanie do Księgi cmentarnej oraz opłatę w kancelarii parafialnej. Dowód przedłużenia dzierżawy i wpis w księdze cmentarnej chronią grób przed przeznaczeniem go do likwidacji. Przed upływem kolejnych 20 lat należy dzierżawę przedłużyć, chyba że postanawiamy już przeznaczyć grób do likwidacji.

Rezerwacji wolnych miejsc dokonuje się przez wpisanie do Księgi cmentarnej, opłatę w kancelarii parafialnej i postawienie (we własnym zakresie) tabliczki z napisem: miejsce zarezerwowane z podaniem nr miejsca. Rezerwacja trwa 20 lat i może też być przedłużona.

UWAGA!

Groby, których okres 20 lat od pochówku minął należy przedłużyć dzierżawę w kancelarii parafialnej!

Dotyczy to również wszystkich miejsc, które chcielibyśmy zarezerwować lub „sami sobie zarezerwowaliśmy”!

Opłata za jedno miejsce na cmentarzu wynosi 10 zł za rok, czyli – 200 zł za 20 lat; a od grobu dziecka – 100 zł; opłaty możemy dokonać w kancelarii parafialnej lub wpłatą na konto parafialne:

RZYMSKOKATOL. PARAFIA SW. JÓZEFA w Stanclewie
75 93500001 0215 7139 2062 0001 

Termin płatności: 01.11.2013 r. (czyli jeden rok)

Opłaty za cmentarz przeznaczone są na cele remontowe

i porządkowe, dbanie o czystość, wodę i podatek do Gminy.